Sangyod Brown Rice

Mittelstrasse 18A 22851
Norderstedt, Germany

+49 (040) 60926133
+49 (0176) 66939829

ข้าวกล้องสังข์หยด

Category:


ข้าวกล้องสังข์หยด  (Sangyod Brown Rice)
มีกากใยอาหารสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ จึงมีประโยชน์ในการชะลอความแก่ นอกจากนี้มีโปรตีน ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัสสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆซึ่งมีประโยชน์ในการบำรุงโลหิต บำรุงร่างกายให้แข็งแรง และป้องกันโรคความจำเสื่อม และยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ และมี (GABA) ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็ง

วิธีหุงข้าวสังข์หยด
อัตราส่วน
ข้าว 1 : น้ำ 1.50
ควรแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนหุง 10-20นาที

วิธีเก็บรักษา
1.ถ้ายังไม่เปิดถุง สามารถเก็บได้ 1 ปี 6 เดือน หรือ ปีครึ่ง
2.หลังจากที่เปิดให้เก็บไว้ในตู้เย็น (สามารถยืดอายุได้ 3 เดือน)