Germinated Brown Jasmine Rice

Mittelstrasse 18A 22851
Norderstedt, Germany

+49 (040) 60926133
+49 (0176) 66939829

ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก

Category:


ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก (Germinated Brown Jasmine Rice)

ข้าวกล้องหอมมะลิที่นำไปเพาะงอก ทำให้เกิดกระบวนการดีคาร์บอกซิเลชั่น ของกรดกลูตามิก จนได้ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมมะลิ ที่มีปริมาณสารแกมมาอะมิโน บิวทิวริก แอซิดหรือสาร (GABA) สูง ซึ่งสาร (GABA) นี้มีคุณสมบัติช่วยในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทหลายโรค เช่น โรควิตกกังวล นอนไม่หลับ โรคลมชัก และยังมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิต นอกจากนี้การเพาะงอกยังทำให้ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอกมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มขึ้น รับประทานอร่อยกว่าข้าวกล้องหอมมะลิปกติ

วิธีหุงข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก

อัตราส่วน
ข้าว 1 : น้ำ 2
ควรแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนหุง 10-20นาที

วิธีเก็บรักษา
1.ถ้ายังไม่เปิดถุง สามารถเก็บได้ 1 ปี 6 เดือน หรือ ปีครึ่ง
2.หลังจากที่เปิดให้เก็บไว้ในตู้เย็น (สามารถยืดอายุได้ 3 เดือน)